Un imobil complet este un imobil care iți oferă siguranță, confort și acces la toate utilitățile necesare acasă sau la birou. Împreună cu echipa de subcontractanți, care acoperă întreaga arie de servicii în materie de construcții de imobile rezidențiale și non-rezidențiale, asigurăm clientului, la finalul proiectului, toate serviciile de care are nevoie.

Servicii oferite:

Instalații: tehnico-sanitare, termice, ventilație, climatizare, sprinklere, internet și date, sisteme de control–acces

Lucrări de Referință

Clădirea pentru servicii sociale II

Sector 4, București – instalații pentru alimentarea cu energie electrică, iluminat general și de siguranță, iluminat exterior, climatizare, încălzire, ventilație, alimentare cu apă, canalizare

Centru de misiune Stupini

Strada Târgului – Stupini, Brașov

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor  Alimentare cu energie electrică;

Complexul Favorit  Proiectare, avizare și alimentare cu energie electrică;